TÂHİR KARAUĞUZ’UN YAŞAMI VE ESERLERİ

Tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek kaydıyla alıntı yapılabilir.

“Kuvay-ı Milliye Ruhuyla Bir Ömür” adlı kitabımın hazırlanmasında yakın teşvikerini gördüğüm, kitabın “Önsöz”ünü  yazan değerli yazar Sayın Orhan Karaveli’ye, Sayın Korkut Erkan’a, kitabın Zonguldak’daki imza günleri ve konferanslarını gerçekleştiren Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Yücel Namal’a, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı başkanı Sayın Kürşat Coşgun ve Vakıf yöneticilerine, Safranbolu’daki imza ve anma gününü gerçekleştiren Sayın Yazar Aytekin Kuş’a, Sayın Yazar Hür Kalyoncu’ya ve Safranbolu Belediyesi’ne, ayrıca Bülent Ecevit Üniversitesi “Tâhir Karauğuz Konferans Salonu ve Hâtıra Köşesi”nin değerli katkılarıyla açılmasını sağlayan Üniversite Rektörü Sayın Mahmut Özer’e, Üniversite Senatosu Üylerine ve bu siteyi hazırlayan oğlum Alper Karaoğuz’a teşekkürlerimi sunarım.


“Kuvay-ı Milliye Ruhuyla Bir Ömür” kitabımın yayımlanmasından sonra, bu kitapla ve babam Tâhir Karauğuz ile ilgili yazılar yayımlayan aşağıda isimleri yazılı değerli yazar ve gazetecilere ayrıca teşekkürlerimi sunarım.


Ahmet Öztürk, Atilla Öksüz, Ayhan Kiraz, Aytekin Kuş, Burak Özen, Cumhur Aksel, Çetin Asma, Emin Çölaşan, Ercan Dolapçı, Esen Aliş, Fevzi Engin, Hamit Kalyoncu, Hür Kalyoncu, Hüseyin Seymen, İrfan Yalçın, Kadir Tuncer, Kansu Şarman, Mehmet Çelik, Mehmet Kütükçüoğlu, Mehmet Tunçkol, Mustafa Eski, Necdet Sakaoğlu, Orhan Karaveli, Özlem Yücesan, Öznur Güneş, Şerif Antepli, Türker Ertürk.


Doğu Karaoğuz