TÂHİR KARAUĞUZ’UN YAŞAMI VE ESERLERİ

Tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek kaydıyla alıntı yapılabilir.

TÂHİR KARAUĞUZ'UN YAYINLARIGAZETELER


1. "Açıksöz", Vilayet Matbaası, Kastamonu, 1918-1923.


2. "Zonguldak", Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1923-1953.


3. "Kömür”, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1940-1941.


4. "Safranbolu-Karabük", Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1951-1953.


5. "Amasra", Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1951.


6. "Günün Sesi", Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1954-1959.


7. "Işıkveren", Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1956-1957.DERGİLER


1. “Zonguldak”, Karaelmas Basımevi, Zonguldak,1936.


2. "Türk Kanadı", Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1938.


3. “Karaelmas”, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1938-1939.;


4. “Doğu”, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1942-1951.


5. “Doğu”, Saffet Matbaası, İstanbul, 1973-1978.KİTAPLAR ve KİTAPÇIKLAR


1. "Orduya Armağan": Tâhir Karauğuz, Kitabhane-i Sudi, Babıali Caddesi, İstanbul, 1922.


2. "Orta Anadolu'da Yunan Faciaları": Tâhir Karauğuz, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1922.


3. "Mithat Âkif": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1932.


4. "Öz Türk Adları Kılavuzu": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1935..


5. "Ekler-Kökler Üzerinde Deneçler, Dil Araştırmalarına Gerekçeler": Tâhir Karauğuz, Karaelmas     Basımevi, Zonguldak, 1936.


6. "Zonguldak Kılavuzu": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1936-1937.


7. "İnkilap ve İstiklal": C. Kerim İncedayı, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1936.


8. "Halkevi'nden Köye": Ahmet Naim Çıladır, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1937.


9. "Abdülhak Hâmid ve Dolayısıyla...": Necip Fâzıl Kısakürek, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1939.


10. "Milli Şef İnönü Zonguldak'da": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1940.


11. "Madencinin Kitabı": Bedri Güneri, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1940.


12. "Madencinin Öğütleri": Hayri Döler, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1940.

 

13. "Kömür Havzamızda Yeni Eserler": Ahmet Gürel, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1941.


14. "Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in Zonguldak Söylevleri": Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1944.


15. "Zonguldak'ın Millî İrade'ye Kavuştuğu Gün": Çağlayan Karauğuz, Karaelmas Basımevi, Zonguldak,       1945.


16. "Zonguldak'ın Atatürk Günü: 26 Ağustos 1931": Çağlayan Karauğuz, Karaelmas Basımevi, Zonguldak,       1946.


17. "19 Şubat: Halkevleri Bayramı": Çağlayan Karauğuz, Karaelmas Basımevi,  Zonguldak, 1947.


18. "Fırka Nedir?": Ziya Gökalp, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1947.


19. "Aşık Naili": Sadi Yaver Ataman, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1947.


20. "Modern Sanat ve Bugünkü Türk Sanatı": Mahmut Cuda, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1948.


21. "Basın Kanunu ve Benim Görüşüm": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi,  Zonguldak, 1950.


22. "Safranbolu - Kasaba Durumu ve Hükümet Konağı Meselesi": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi,       Zonguldak, 1950.


23. "Farâbi”: İ. Behçet Akın, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1950.


24. "Mevlâna Celalüddin-i Rûmi": İ. Behçet Akın, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1950.


25. "Ahmet Hamdi Akseki": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1950.


26. "Malazgirt Muharebesi": Ziya Gökalp, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1951.


27. "Devre-i Kaside ve Gazel": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1951.


28. "Yıldızlar Konuşuyor": Sadi Günel, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1951.


29. "Güzeller Arasında": Sadi Günel, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1951.


30. "Sanat Yıldızları": Sadi Günel, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1952.


31. "CHP Nasıl Kuruldu?": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1954.


32. "Sanatkârlar Dünyası": Sadi Günel, Karaelmas Basımevi, Zonguldak, 1956.


33. "Uzun Mehmet'den Günümüze Kadar Türkiye'de Kömür": Tâhir Karauğuz, Karaelmas Basımevi,       Zonguldak, 1959.


34. "Anadolu'dan Koğduklarımız": Tâhir Karauğuz, Deniz Basımevi, İstanbul, 1965.


35. "Kara Topraklara Doğan Güneş": Tâhir Karauğuz, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, No:41,       Ankara, 1973.


36. "Türklüğün Öğünçleri": Tâhir Karauğuz, Saffet Matbaası, İstanbul, 1974.


37. "Türklüğün Öğünçleri - Bir Ömür": Tâhir Karauğuz, Saffet Matbaası, İstanbul, 1976.TÂHİR KARAUĞUZ'UN ÖNDERLİĞİNDE "TÜRK BÜYÜKLERİNİ ANMA, TÜRK GÜZELLİKLERİNİ TANITMA DERNEĞİ" TARAFINDAN 1962-1974 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ANMA TOPLANTILARI

(Parantez içindeki rakamlar, toplantının kaç kez yapıldığını göstermektedir.)


Abdülhak Hamid Tarhan (12), Ziya Gökalp (8), Mehmet Akif Ersoy (6), Yahya Kemal Beyatlı (3), Mehmet Emin Yurdakul (7), Ahmet Midhat (2), Cezayirli Gazi Hasan Paşa (8), Aka Gündüz (3), Hüseyin Rahmi Gürpınar (4), Talât Paşa (1), Ahmet Vefik Paşa (3), Yusuf Ziya Ortaç (2), Zekai Dede (2), Gazi Osman Paşa (5), Mersinli Cemal Paşa (1), Emin Bülent Serdaroğlu (1), Ahmet Refik Altınay (2), Nâbi (2), Piyale Paşa (7), Recaizade Mahmut Ekrem (3), İsmail Habip Sevük (3), Fuzuli (5), Namık Kemal (1), Reşat Nuri Güntekin (3), Fevzi Çakmak (1), Turgut Reis (1), Hâlide Edip Adıvar (3), Bâki (3), Abdurrahman Şeref (3), Ömer Seyfettin (3), Ali Suavi (4), Kemalettin Kamu (3), Ali Şir Nevai (3), Şeyh Galip (3), Süleyman Nazif (3), Samipaşazade Sezai (3), Osman Hamdi (5), Yusuf Akçora (2), Ahmet Haşim (3), Hamdullah Suphi Tanrıöver (4), Lala Mustafa Paşa (2), Tevfik Fikret (2), Şinasi (1), Ahmet Rasim (4), Ruşen Eşref Ünaydın (2), Nasrettin Hoca (1), Faik Ali Ozansoy (6), Âşık Paşazade (2), Nedim (6), Abdullah Cevdet (1), Gazi Edhem Paşa (2), İsmail Hakkı Altınbezer (3), Barbaros Hayrettin Paşa (2), Peyami Safa (2), Kılıç Ali Paşa (3), Şemsettin Sâmi (2), Tambûri Cemil (2), Rauf Orbay (1), Ragıp Nurettin Ege (3), Hâşim İşcan (4), Abdülezel Paşa (1), Celal Sahir Erozan (1), Avni Lifij (2), Tevfik Nevzat Çağdaş (4), Koca Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi (1), Behçet Kemal Çağlar (5), Cenap Şehabettin (2), Halit Ziya Uşaklıgil (2), Koca Ragıp Paşa (1), Muallim Naci (2), Süleyman Paşa (1), Hamamizâde İsmail Dede Efendi (2), Fuat Köprülü (1), Hacı Ârif Bey (1), Ahmet Fehim (1), Mahmut Yesari (1), Alpaslan (5), Emin Beliğ (1), Mehmet Rauf (1), Rauf Yekta (1), Nefi (1), Ebuzziya Tevfik (1), Erzurumlu İbrahim Hakkı (1), Fâdıl Ahmet Aykaç (2), Gazi Ahmet Muhtar Paşa (2), Münif Paşa (3), İbnürrefik Ahmet Nuri (1), Raşit Rıza (1), Şeyhülislam Yahya Efendi (1), Cemal Nâdir Güler (3), Hüseyin Siyret Özer (1), Hasan Âli Yücel (1), Mithad Cemal Kuntay (2), Mimar Sinan (3), Midhat Paşa (1), Sadettin Erel (1), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (3), Ziya Paşa (1), Şeker Ahmet Paşa (1), İbrahim Çallı (2), Şevket Dağ (1), Şair Eşref (2), Cevdet Paşa (1), İbn-ül Emin Mahmut Kemal (1), Müsahipzade Celal (1), Enver Paşa (1), Ali Paşa (1), Yavuz Sultan Selim (1), Kâtip Çelebi (1), Hüseyin Cahit Yalçın (1), İsmail (Safa 1), Necip Âsım (1), Şemsettin Günaltay (1), Şıbka Kahramanı Süleyman Paşa (1), İbrahim Alaaddin Gövsa (1), Enis Behiç Koryürek (1), Ahmet Cevdet İkdam (2), Tayyareci Savni (1), Evliyâ Çelebi (1), Naima (1).